Blog

2 Bài viết
Các mẫu thiết kế trong Terraform - Phần 1 18/07/2023

Các mẫu thiết kế trong Terraform - Phần 1

Mục đích cuối cùng cho việc này, đó là làm thế nào chúng ta có thể sử dụng lại Terraform code, tránh lặp lại Terraform code ...
Các mẫu thiết kế trong Terraform – Phần 2 18/07/2023

Các mẫu thiết kế trong Terraform – Phần 2

Thời gian trước, tôi có nhận một dự án, đó là tư vấn và triển khai hạ tầng cho một dịch vụ mới mà đối tác đang có kế ...

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi

Nhân dịp mở website CuliOps, giảm giá 50% tất cả các khóa học từ ngày 01/07/2023 đến 30/08/2023