Chính sách hoàn tiền

Phiên bản áp dụng từ: [19/06/2023]


 1. Yêu cầu hoàn tiền

Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với khóa học hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 • Khóa học không đáp ứng được những gì đã được công bố và hứa hẹn trên trang web.

 • Có sự cố kỹ thuật hoặc sự cố hệ thống không cho phép bạn truy cập và sử dụng khóa học.

 • Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ theo cam kết ban đầu.


 1. Quy trình yêu cầu hoàn tiền

Để yêu cầu hoàn tiền, bạn cần gửi yêu cầu của mình qua email hoặc hệ thống hỗ trợ của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua khóa học hoặc dịch vụ.

Yêu cầu hoàn tiền cần cung cấp các thông tin sau:

 • Tên khóa học hoặc dịch vụ.

 • Ngày mua khóa học hoặc dịch vụ.

 • Lý do yêu cầu hoàn tiền chi tiết.

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và thông báo kết quả qua email hoặc phương tiện liên lạc khác đã cung cấp trong yêu cầu hoàn tiền.


 1. Chính sách hoàn tiền

 • Trong các trường hợp được chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận.

 • Các khoản phí chuyển khoản hoặc phí giao dịch khác không được hoàn lại và sẽ được trừ khỏi số tiền hoàn lại.

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phí hoặc chi phí nào liên quan đến việc hoàn tiền, chẳng hạn như phí ngân hàng hoặc phí chuyển khoản.


 1. Miễn trừ trách nhiệm

 • Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền nếu xác định rằng yêu cầu không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc có các yếu tố lạm dụng, gian lận hoặc lạm quyền.

 • Trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản và từ chối yêu cầu hoàn tiền.


 1. Liên hệ

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Hoàn tiền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi

Nhân dịp mở website CuliOps, giảm giá 50% tất cả các khóa học từ ngày 01/07/2023 đến 30/08/2023